Cách đo rèm cửa

1. Đối với các sản phẩm rèm cuốn, rèm roman, rèm sáo nhôm, rèm cầu vồng, rèm sáo nhôm, rèm gỗ.

Cách đo rèm cửa sổ

2. Cách đo rèm lá dọc

Cách đo rèm cửa

2. Hướng dẫn đo rèm và lắp đặt đối với sản phẩm rèm vải

Cách đo rèm vải